top of page

שיפוץ והרחבה של כלא עופר

91057360991297640360no.jpg

:תיאור הפרויקט


 

ההתרחבות מתחמי הכליאה בכלא עופר ב480 מיטות אסירים, 2 אגפי כליאה (44 אשקוביות בכל אגף), אגף בידוד (11 אשקוביות) ומעלול משמר רדמי (20 אשקוביות) הכולל חדרי מנוחה, חדרי ישיבות ומקלחות לשומרים התורנים.

רה ארגון איזור המנהלה בכלא עופר, הקמת 8 מבנים חדשים:

 • מעון סגל.

 • בית כנסת.

 • סטודיו לקרב מגע.

 • אפסנאות.

 • מכבסה.

 • מתחם בדק בית (בניין תחזוקה).

 • אודיטריום.

 • מוֹעֲדוֹן.

 • קנטינה.

 • מבנה חדר ישיבות.

 • מעבדת מחשבים.

 • מבנה משרדים.

תקופת ביצוע: 2021-2022.

 

‏ היקף תקציב: 130,000,000 ₪.


 

bottom of page