top of page

באר יעקב

תמונה3.jpg

:תיאור הפרויקט


 

החברה ביצעה את ניהול התכנון והפיקוח על מגוון פרוייקטים ברחבי העיר באר יעקב,

ובינהם:

  • שיקום ושדרוג בריכה עירונית (פעוטות + אולימפית) - עבודה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, שידרוג חדר מכונות ומיכלי איזון, עבודות שיפוץ ופיתוח במבני שירות וחדר רטובים. בוצע בשנת 2022

  • ספריית בית העם, מבנה לשימור - תכנון בהתאם להנחיות שימור, שיפוץ המבנה, עבודות הנגשה, עבודות אינסטלציה ופיתוח. טרם בוצע, מחכים לקבלן זוכה בהתאם למכרז במהלך שנת 2023.

  • שיפוץ מתנ"ס עירוני - עבודות שיפוץ והנגשה בחלקו הפנימי של המבנה, שידרוג חדרי מחול, שיקום בטונים וטיח בחזיתות המבנה, עבודות איטום חדשות לגג המבנה, עבודות פיתוח. סיום תכנון מפורט, צפי לביצוע בשנת 2023

  • הקמת קיר אקוסטי בתוואי שבין מבני מגורים לרכבת ישראל באורך של כ-400 מטר בהתאם להחלטת בית משפט. תכנון ראשוני בוצע, תכנון ביצוע כוללני יהיה ע"י קבלן זוכה בהתאם למכרז שיופץ.

  • תכנון מתחם 3 - טרם החל

  • תכנון שצ"פ, היידפארק

  • שיפוץ מקווה גברים - עבודות שיפוץ כלליות כולל הנגשה, שיקום בריכות טבילה, עבודות פיתוח. סיום תכנון מפורט, ביצוע יהיה ע"י קבלן זוכה במהלך 2023.

 תקופת ביצוע: 2022- 2030 (שנת סיום משוערת לכל הפרוייקטים).

היקף תקציבי: 950,000,000 מיליון ש"ח.

שטח: 700 דונ"ם


 

bottom of page