top of page

פרויקטי חיל הים

Big Boat

:תיאור הפרויקט


 

פרויקט מט"ח סיוע באמצעות חיל ההנדסה האמריקאי- COE- הקמת מבני משרדים,  2 רציפים חדשים בנמל אשדוד והריסת 4 רציפים ישנים כולל טיפול במערכות אוויר דחוס, מים, שמנים, מערכות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה ושדרוג דרכי גישה ופיתוח. הפרויקט כולל עבודות ימיות.

תחילת פרויקט 2012, סיום פרויקט 2015.

היקף תקציבי: 15 מיליון דולר (60 מיליון ש"ח).


שטח: 8,000 מ"ר. 

bottom of page