פרויקטי תשתיות

תחנת שאיבה 6.jpg

:תיאור הפרויקט


 

החברה ביצעה את ניהול התכנון והפיקוח על מספר פרויקטי תשתיות ברחבי הארץ ביניהם:

  • תחנת שאיבה ו' בראש העין.

  • תחנה ג' בראש העין.

  • בריכת מים לשתייה בראש העין.

  • קו אריאל שפדן-קו מאסף ראשי בין עירוני.

תחנת שאיבה ו' בראש העין:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2013, סיום פרויקט 2015.

היקף תקציבי: 12,000,000 ש"ח.
התחנה סונקת 750 קוב לשעה.

תחנה ג' בראש העין:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018.

היקף תקציבי: 13,500,000 ש"ח.

התחנה סונקת 1450 קוב לשעה.

בריכת מים לשתייה בראש העין הכוללת בוסטר להגבלת לחץ מים:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018.

היקף תקציבי: 9,000,000 ש"ח.

התחנה סונקת 6,000 קוב לשעה.

קו אריאל שפדן-קו מאסף ראשי בין עירוני:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע: 2013-2020.

היקף תקציבי: 70,000,000 ש"ח.

אורך: אורך הפרויקט הכולל הוא כ-30 ק"מ.

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom