top of page

הקמת תחנות דלק ומתחמים מסחריים

%D7%93%D7%9C%D7%A7%202_edited.jpg

:תיאור הפרויקט


 

  • הקמת תחנת דלק ומתחם מסחרי YELLOW במתחם עקרון 2000- צומת ביל"ו.
     

       תקופת ביצוע: 09/2007- 05/2008.
       שטח: 4000 מ"ר.
       היקף תקציבי: 6,500,000 ₪.
       תיאור הפרויקט: הקמת תחנת דלק ומתחם מסחרי צמוד, 4 מנפקות כפולות, כולל עבודות                 פיתוח ותשתית.

 

 

  • הקמת תחנת דלק ומתחם מסחרי YELLOW במתחם ישפרו סנטר- בעיר מודיעין.

       

       תקופת ביצוע: 02/2008- 10/2008.
       היקף תקציבי: 7,500,000 ₪.

       שטח: 3600 מ"ר.
       תיאור הפרויקט: הקמת תחנת דלק ומתחם מסחרי צמוד, 4 מנפקות כפולות, כולל עבודות               פיתוח ותשתית. 


 

bottom of page