top of page

טייסות חיל האוויר

Military Aircraft

:תיאור הפרויקט


 

החברה ביצעה את ניהול התכנון והפיקוח על טייסות חיל האוויר. פרויקט מט"ח סיוע בניהול ופיקוח של חיל ההנדסה האמריקאי COE.

 תקופת ביצוע: 2007-2010.

היקף תקציבי: 16,200,000$ (65 מיליון ש"ח).


שטח: 12,000 מ"ר.


תיאור הפרויקט: קומפלקס מבנים הכוללים: מבני ציבור, מבני הדרכה ומשרדים, מבנה מנהלתי, מבנה טכני, מבנה חדר בטחון, סככת טיפולים לרכבים, כבישי גישה ופיתוח שטח. 


 

bottom of page