top of page

חדרים נקיים

%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%

:תיאור הפרויקט


 

פרויקט אדוארדס וואקום ישראל. תכנון, ליווי וניהול פרויקט פיתוח לחברת הייטק המספקת ציוד מתקדם לחברות עתירות ידע בתחומי האלקטרוניקה והמדע.

 

  • הקמת מעבדה ממודרת לבדיקה ושרות של משאבות וואקום קריוגניות CTI המשמשות לתהליכי יצור עתירי ידע.

  • ניהול ופיקוח הקמת כיתת הדרכה באדוארדס הכוללת סדנה לתרגול טכנאים של חברת אינטל. Intel Training Center.

תקופת ביצוע: 07.2020-09.2020.
 

שטח: 108 מ"ר.

היקף תקציבי: 500,000  ש"ח.


 

bottom of page